Κρατήστε με ενήμερο για τα Meat Awards 2023

Meat Awards 2022

Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

Κορυφαίο λογισμικό Διαχείρισης Παραγωγής & Ιχνηλασιμότητας, Odysseus ERP

BizTECΤo Odysseus ERP είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων, που αξιολογήθηκε από την ελληνική αγορά ως ένα από τα κορυφαία συστήματα ERP και αποτελεί την κορυφαία επιλογή για την Διαχείριση Παραγωγής & Ιχνηλασιμότητας μονάδων παραγωγής τροφίμων. Η δυνατότητα του να διασυνδέει πληροφορίες μεταξύ των διαφορετικών τομέων της εταιρείας εξασφαλίζει ταχύτατες υλοποιήσεις, εξοικονόμηση κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας, αποτελεσματική οργάνωση και συνολική διαχείριση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών της εκάστοτε επιχείρησης. Είναι ευέλικτο ώστε να αναπροσαρμόζεται στην εξέλιξη και τις απαιτήσεις της επιχείρησης, με σκοπό να ανταπεξέλθει η επιχείρηση τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό όσο και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.