Κρατήστε με ενήμερο για τα Meat Awards 2023

Φάρμα Μητσόπουλος | Παραγωγός Χοιρινού Κρέατος

Η Φάρμα Μητσόπουλος είναι η νούμερο 1 παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα. Σεβόμενη τις ρίζες και την πορεία της, θα συνεχίσει να παράγει υψηλής διατροφικής αξίας χοιρινό κρέας, πάντα με γνώμονα την μέγιστη εμπειρία του Έλληνα καταναλωτή, βασισμένη στην τεχνογνωσία, καινοτομία, και αξίες.

Τρικαλινό Χοιρινό

ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ – Φάρμα Μαράβα Κούτσικου – Χοιροτροφική Μονάδα, Σφαγεία, Επεξεργασία Κρέατος και Αλλαντικά

Η επιχείρηση “”ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ”” ιδρύθηκε το 2009 στην Φήκη Τρικάλων. Είναι μια από τις καλύτερες και πιο εκσυγχρονισμένες χοιροτροφικές μονάδες της χώρας. Σκοπός της επιχείρησης είναι η παραγωγή και διάθεση χοιρινού ελληνικού κρέατος αρίστης ποιότητας. Οι χοιροτροφικές τους εκμεταλλεύσεις είναι δυναμικότητας 1200 χοιρομητέρων. Αξιοσημείωτο είναι πως σημαντική ποσότητα από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών προέρχονται από καλλιέργεια 1500 στρεμμάτων ιδικοτησίας τους. Το 2012 η επιχείρησή έκανε ένα καινούργιο βήμα λειτουργώντας ιδιωτικό βιομηχανικό σφαγείο τριών γραμμών σφαγής στην Πύλη Τρικάλων. Θέλοντας να γίνουν μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα προχωρά στην επεξεργασία και τυποποίηση χοιρινού κρέατος στην Φιλύρα Τρικάλων. Παράλληλα εξελίσσεται και στο χώρο της αλλαντοποιίας με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού με τις απαιτητικές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.