Κρατήστε με ενήμερο για τα Meat Awards 2023

Κρεοπωλεία Διαμέλας

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Πως αντιμετωπίζεται η πρόκληση για την ανάδειξη των ελληνικών φυλών βοοειδών στα ορεινά Ροδόπης, μέσα από εφαρμογές ευφυούς κτηνοτροφίας του προγράμματος Smart Farming Initiative της ΑΒ Βασιλόπουλος και της συνεργασίας στην υλοποίηση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με τα Κρεοπωλεία ΔΙΑΜΕΛΑΣ. Από τις εφαρμογές Internet of Things για την παρακολούθηση των κοπαδιών ελεύθερης βόσκησης, μέχρι την βιωματική και ενεργή προώθηση κρεοσκευασμάτων, είναι ένας μακρύς δρόμος τεχνογνωσίας και γευσιγνωσίας προ όφελος παραγωγών, εμπόρων και καταναλωτών.