Κρατήστε με ενήμερο για τα Meat Awards 2023

Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company

Η μονάδα εκτροφής της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company λειτουργεί από το 2001 στο Πάρκο Παραγωγής της εταιρείας, στο Λαμπρινό της Ξάνθης. Στην φάρμα γίνεται συστηματική εκτροφή βοοειδών και εποχική εκτροφή αιγοπροβάτων. Η φάρμα δεν είναι αναπαραγωγική, τα ζώα προέρχονται από το δίκτυο των συνεργαζόμενων τοπικών κτηνοτρόφων και στην περίπτωση των βοοειδών αξιοποιείται τοπικό ζωικό κεφάλαιο που διαφορετικά θα έμενε αναξιοποίητο.

TERRA TRACE ERP

G-LOGIC S.A.

Η ενιαία πρωτοποριακή πλατφόρμα Terra E.R.P. της G-Logic S.A. είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης για την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών και ροών μιας επιχείρησης. Σχεδιάστηκε με άξονα την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών που ενισχύουν και προάγουν την διασυνδεσιμότητα με άλλα συστήματα και που δίνουν την δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών υποσυστημάτων. Το Terra E.R.P. αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για την υποστήριξη κάθε εταιρείας στην καθημερινή της λειτουργία, παρέχοντας φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες, ολοκληρωμένη και ισχυρή ενημέρωση αλλά και καθοδήγηση μέσα από την αυτοματοποίηση διαδικασιών που ταυτόχρονα μειώνουν το λειτουργικό κόστος και τους πιθανούς κινδύνους.