Κρατήστε με ενήμερο για τα Meat Awards 2023

Meat Awards 2022

Εταιρική Πολιτική – Μάρκετινγκ

NIKAS Αλλαντικά 100% Ανακυκλώσιμες Συσκευές

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕΗ ΝΙΚΑΣ έγινε η πρώτη εταιρεία αλλαντικών στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί 100% ανακυκλώσιμα υλικά στις συσκευασίας των καταναλωτών που παίρνουν για το σπίτι τους.