Κρατήστε με ενήμερο για τα Meat Awards 2023

Meat Awards 2022

Εταιρική Πολιτική – Μάρκετινγκ

Τα «πράσινα» κρεοπωλεία των Super Markets Χαλκιαδάκης

Super Market ΧαλκιαδάκηςΤα «πράσινα» κρεοπωλεία των Super Markets Χαλκιαδάκης Zero waste: Κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα στην πράξη! Η διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων γίνεται με ένα καινοτόμο σύστημα κυκλικής οικονομίας, με αποτέλεσμα το σύνολο των οργανικών αποβλήτων των κρεοπωλείων των καταστημάτων τους να γίνεται πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας καθώς και προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας. Ένα μέρος των ζωικών αποβλήτων γίνεται πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος εντάσσεται στο πρόγραμμα παραγωγής βιοαέριου αλλά και οργανικού λιπάσματος, το οποίο στη συνέχεια το διαθέτουν δωρεάν προς τους προμηθευτές καλλιεργητές τους. Επίσης, αλλάζουν τους λαμπτήρες στις βιτρίνες των κρεοπωλείων τους, τοποθετώντας ταινίες Led με συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στο 40%. Τέλος, έχουν ήδη εγκαταστήσει ηλεκτρονικά μόνιτορ στους χώρους αρκετών κρεοπωλείων τους για μείωση των εκτυπώσεων σε χαρτί και αφίσες.